Nguyễn Thị Ngọc Trang

Trưởng phòng kinh doanh

ngoctrang@bluebayseafood.com
Skype: ngoctrang.thanglong
Wechat: ruanyuzhuang
Line: (+84)908 028 085
Whatapps: (+84)908 028 085
Zalo: (+84)0908028085
Phone: (+84)908 028 085

Nguyễn Thái Sơn

Chuyên viên kinh doanh

thaison@bluebayseafood.com
Skype: (+84)946920514
Wechat: (+84)946920514
Line: (+84)946920514
Whatsapp: (+84)946920514
Zalo: (+84)0946920514
Phone: (+84)946920514

Huỳnh Kim Ngân

Chuyên viên kinh doanh

kimngan06@bluebayseafood.com
Skype: Maya
Wechat: maya2791996
Line: nngann96
Whatsapp: (+84)981441341
Zalo: (+84)0981441341
Phone: (+84)981441341

Trần Thuý Uyên

Chuyên viên kinh doanh

thuyuyen@bluebayseafood.com
Phone: 0836101707
Zalo: 0836101707
Skype: Uyên Trần
Whatsapp: 0836101707

Châu Ngọc Nhân

Chuyên viên kinh doanh

ngocnhan@bluebayseafood.com

Mobile/Zalo: +84 913 621 271
Skype: Nhan Chau
Whatsapp: +84 913 621 271