Nguyen Thi Ngoc Trang

銷售經理

ngoctrang@bluebayseafood.com
Skype: ngoctrang.thanglong
Wechat: ruanyuzhuang
Line: (+84)908 028 085
Whatapps: (+84)908 028 085
Zalo: (+84)0908028085
Phone: (+84)908 028 085

Nguyen Thai Son

商業專業人士

thaison@bluebayseafood.com
Skype:(+84)946920514
Wechat:(+84)946920514
Line:(+84)946920514
Whatsapp:(+84)946920514
Zalo:(+84)0946920514
Phone:(+84)946920514

Huynh Kim Ngan

商業專業人士

kimngan06@bluebayseafood.com
Skype:Maya
Wechat:maya2791996
Line:nngann96
Whatsapp:(+84)981441341
Zalo:(+84)0981441341
Phone:(+84)981441341

Nguyen Ngoc Anh

商業專業人士

ngocanh01@bluebayseafood.com
Skype:(+84)944013166
Wechat:
Line:
Whatsapp:
Zalo:(+84)944013166
Phone:(+84)944013166

Tran Thuy Uyen

Sale

thuyuyen@bluebayseafood.com
Phone: +84836101707
Zalo: +84836101707
Skype: Uyên Trần
Whatsapp: +84836101707

Phan Quynh Giang

Trưởng phòng RD

quynhgiangrd@gallant-ocean.com
Skype: quynhgiangrd
Wechat:

Line:
Whatapps:
Zalo: 0907811917
Phone: (+84) 907 811 917