Nguyễn Thị Ngọc Trang

Trưởng phòng kinh doanh

ngoctrang@bluebayseafood.com
Skype: ngoctrang.thanglong
Wechat: ruanyuzhuang
Line: (+84)908 028 085
Whatapps: (+84)908 028 085
Zalo: (+84)0908028085
Phone: (+84)908 028 085

Nguyễn Thái Sơn

Chuyên viên kinh doanh

thaison@bluebayseafood.com
Skype: (+84)946920514
Wechat: (+84)946920514
Line: (+84)946920514
Whatsapp: (+84)946920514
Zalo: (+84)0946920514
Phone: (+84)946920514

Huỳnh Kim Ngân

Chuyên viên kinh doanh

kimngan06@bluebayseafood.com
Skype: Maya
Wechat: maya2791996
Line: nngann96
Whatsapp: (+84)981441341
Zalo: (+84)0981441341
Phone: (+84)981441341

Nguyễn Ngọc Ánh

Chuyên viên kinh doanh

ngocanh01@bluebayseafood.com
Skype: (+84)944013166
Wechat:
Line:
Whatsapp:
Zalo: (+84)944013166
Phone: (+84)944013166

Trần Thuý Uyên

Chuyên viên kinh doanh

thuyuyen@bluebayseafood.com
Phone: 0836101707
Zalo: 0836101707
Skype: Uyên Trần
Whatsapp: 0836101707